TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Phạm Thị Minh Khánh Thạc sĩ NTSK P. giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên 2. Ngô Việt Dũng Cử nhân QPĐA-TH Chuyên viên 3. Cù Xuân Trường Kỹ […]
Xem Thêm