TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Lê Thị Ly Như Cử  nhân Biên đạo Múa + Thạc sĩ NTSK Chuyên viên 2. Ngô Việt Dũng Cử nhân QPĐA-TH Chuyên viên 3. Cù Xuân Trường Kỹ sư […]
Xem Thêm