TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2023 –…
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2023 – 2028) TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn  Chức vụ, chức danh 1 Hoàng Dạ Vũ Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình 2 Phạm Văn Cường Thạc sĩ NT Điện ảnh – […]
Xem Thêm