TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)    TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh    1. Hoàng Dạ Vũ Cử nhân lý luận phê bình điện ảnh, ThS NTĐA Chủ tịch    2. Phạm Văn […]
Xem Thêm