Phòng công tác học sinh, sinh viên

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1

Trần Thị Tuyết Hồng Th.S Quản lý giáo dục Trưởng phòng

2

Trần Thị Phương Thuý Cử nhân Ngoại ngữ Phó trưởng phòng

3

Đặng Khánh Huyền Th.S Nghệ thuật Sân khấu Chuyên viên

4

Lương Ngọc Thuý Th.S  Ngữ văn Giảng viên

5

Nguyễn Thị Hường Cử nhân nhân văn Chuyên viên

6

Đặng Hồng Nhung Cử nhân LL Phê bình ĐA Chuyên viên

 

  1. Chức năng:

– Tham mưu, giúp Ban giám hiệu về công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, viên chức, sinh viên và thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với sinh viên và công tác quản lí học sinh, sinh viên (HSSV).

  1. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác Chính trị

– Tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, tổ chức hoạt động văn hoá thể thao quần chúng… cho HSSV trong trường;

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác;

– Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với HSSV;

– Tổ chức các chương trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng, các hoạt động tuyên truyền – giáo dục, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các buổi nói chuyện thời sự ngoại khóa cho cán bộ, HSSV;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình diễn biến tư tưởng và những khó khăn của HSSV kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng những biện pháp giải quyết hợp lý, hiệu quả;

-Phối hợp với các đơn vị duy trì, phát triển phòng truyền thống: lưu trữ toàn bộ tài liệu, hiện vật, cờ, bằng khen, giải thưởng… của trường;

2.2. Công tác Quản lý HSSV

– Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào nhập học đầy đủ, chu đáo, đúng nguyên tắc, đúng thủ tục theo quy định;

– Tiến hành các công việc đầu khoá như: chọn cán bộ lớp, tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục tư tưởng, tổ chức học nội quy, quy chế, học tập truyền thống nhà trường, giới thiệu chế độ chính sách liên quan đến HSSV

– Phối hợp với y tế tổ chức khám sức khỏe cho HSSV khoá đầu;

– Phối hợp với đơn vị liên quan nắm vững kết quả học tập, tư cách đạo đức, rèn luyện, sức khoẻ của từng khoá để có kết luận chính xác khi đánh giá;

– Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, bảo hiểm và các chế độ khác;

– Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn nơi trường đóng, giải quyết kịp thời, đúng đắn các vụ việc, các vấn đề liên quan đến HSSV. Hướng dẫn HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các qui định;

– Chủ trì, phối hợp đơn vị theo dõi, quản lý nề nếp học tập của HSSV trên giảng đường, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện, phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho HSSV thi học kì, thi tốt nghiệp, xét lên lớp và xét công nhận tốt nghiệp;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết nguyện vọng của HSSV xin chuyển trường, đi học tập ở nước ngoài…;

– Quản lí hồ sơ học sinh, sinh viên, học viên toàn trường. Chịu trách nhiệm về tính pháp lí của văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ học sinh, sinh viên, học viên theo quy định của pháp luật và thẩm tra, xác minh, có kết luận kịp thời những trường hợp còn nghi vấn;

– Kết hợp với Ban quản lí kí túc xá cũng như chính quyền, đoàn thể thuộc các khu dân cư quản, lí tốt số HSSV nội trú và ngoại trú;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với Hiệu trưởng giải quyết mọi đơn từ khiếu nại của HSSV và đơn khiếu nại liên quan đến HSSV;

– Thường xuyên rút kinh nghiệm, đổi mới công tác quản lí học sinh, sinh viên, học viên phù hợp với những biến đổi đang diễn ra trong xã hội;

– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.