Thư Hiệu trưởng

ThayThi

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

    Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội được thành lập ngày 17/12/1980 trên cơ sở sáp nhập Trường Điện ảnh Việt Nam và Trường Sân khấu Việt Nam. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là một trong những trường hàng đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học, hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực của nghệ thuật sân khấu, điện ảnh và truyền hình của cả nước.
Là một trường đặc thù chuyên đào tạo năng khiếu nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, truyền hình nên chương trình đào tạo của Nhà trường mang tính ứng dụng cao, hướng tới các mục tiêu cụ thể, với cấu trúc hợp lý giữa khối lượng kiến thức lý thuyết và thực hành. Các chương trình đào tạo được xây dựng vừa theo hướng đào tạo cơ bản, chuyên sâu, vừa theo hướng đào tạo nhân lực cho hoạt động nghệ thuật sân khấu, điện ảnh trong cả nước, vừa có thể liên thông được các cơ sở đào tạo sân khấu – điện ảnh trong cả nước và quốc tế. Hiện nay có trên 40 ngành/chuyên ngành đào tạo với các bậc đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp đến tiến sĩ; ngoài ra còn được tổ chức tại nhiều cơ sở khác nhau do có sự liên kết đào tạo theo yêu cầu của một số địa phương.
Trường đã thiết lập được quy trình tổ chức hệ thống đào tạo tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội từ khâu tuyển sinh, đào tạo và tốt nghiệp ổn định. Nhà trường đã thu hút người học đến từ các vùng miền của tổ quốc. Thí sinh muốn thi tuyển và học tại trường phải đạt được những kết quả học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải thể hiện được những năng khiếu của mình trong các ngành thi tuyển.
Trong quá trình học tập, sinh viên của Nhà trường đã vừa tiếp thu những kiến thức lý thuyết và vừa thực hành những kiến thức đó trong hoạt động sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Sinh viên không chỉ học tập những môn chuyên môn, những môn cơ sở ngành, những môn kiến thức cơ bản mà còn được rèn luyện thông qua các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. Các chương trình kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo đúng quy định trong quy chế đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường bảo đảm chế độ chính sách cho sinh viên, có các biện pháp để hỗ trợ người học.
Sinh viên ngay trong thời gian học đã có cơ hội thực hành nghề nghiệp và nhận được các giải thưởng dành cho sinh viên của các tổ chức, hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế.
Nhà trường đã kế thừa, xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực trong công tác điều hành, quản lý đào tạo. Bên cạnh những giảng viên cơ hữu, nhà trường còn kết hợp mời giảng viên là các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có uy tín trong nghề nghiệp của các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình.
Công tác nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ quan trọng thứ hai của Nhà trường. Đây là nhiệm vụ bắt buộc đồng thời là tiêu chí đánh giá hiệu quả lao động của mỗi giảng viên. Mỗi năm, cán bộ, giảng viên toàn trường hoàn thành từ 28 – 32 công trình nghiên cứu cấp cơ sở.
Đáp ứng nhu cầu thực tiễn về đào tạo nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, truyền hình, nhiều năm qua Nhà trường đã đẩy mạnh và không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo. Hoạt động hợp tác quốc tế đã có sự phát triển đáng kể với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên có cơ hội được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, phương pháp đào tạo.
Trường là thành viên chính thức của tổ chức CILECT (Hiệp hội các trường điện ảnh và truyền hình quốc tế) và ATEC (Trung tâm Đào tạo sân khấu châu Á), có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác nước ngoài, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo và quản lý do đó đã góp phần cải tiến nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, cũng như công tác tổ chức, quản lý các dự án đào tạo và nâng cao hiệu quả đào tạo cho sinh viên.
Mục tiêu hướng đến năm 2030 “là một trong các trường đào tạo sân khấu, điện ảnh, truyền hình có uy tín trong khối ASEAN”, xây dựng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thành trường trọng điểm quốc gia trong đào tạo nghệ thuật sân khấu và điện ảnh – truyền hình có uy tín trong khu vực, đủ năng lực để hội nhập quốc tế, làm nòng cốt cho các trường đào tạo nghệ thuật trong cả nước.
Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cam kết sẽ tạo ra một môi trường đào tạo năng khiếu nghệ thuật năng động, sáng tạo; sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, xứng đáng với vị trí là trường trọng điểm quốc gia./.

HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. NGND NGUYỄN ĐÌNH THI