TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đoàn Thanh niên
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2017-2019 1. Đ/c Lê Thị Ly Như – Bí thư Đoàn trường 2. Đ/c Vũ Phương Linh – Phó Bí thư Đoàn trường 3. Đ/c […]
Xem Thêm
admin
24/02/2016

Công đoàn

admin
24/02/2016

Giới thiệu

admin
24/02/2016

Thư Hiệu trưởng

admin
24/02/2016

Sứ mạng

admin
24/02/2016

Lịch sử