Giới thiệu về Khoa Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

I – ĐỊA CHỈ LIÊN QUAN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

address

: Phòng A2.605, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

 

  Khu Văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. hà nội

Điện thoại

: 04.3764.8631

E-mail

: cndath@skda.edu.vn

                       

II – CƠ CẤU TỔNG HỢP VÀ DANH SÁCH GIẢI PHÓNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

STT HỌ TÊN BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ, CHỨC DANH
1 Trần Nguyên Anh Thạc sĩ Quản lý kinh tế – Kỹ thuật Phó trưởng khoa,

Giảng viên

2 Hoàng Thị Thu Thủy Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
3 Bùi Hoài Thanh Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
4 Nguyễn Hữu Mỹ Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
5 Nguyễn Đinh Nin Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
6 Dương Minh Hiếu Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Giảng viên
7 Nguyễn Thị Chang Thạc sĩ sư phạm kỹ thuật Giảng viên
8 Trần Xuân Tiến Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình Trợ giảng, Trợ lý khoa

III – CÁC NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH ĐẠO TẠO

1. Chuyên ngành Công nghệ điện ảnh (trong mã ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình)

Đại học

2. Chuyên ngành Âm thanh điện ảnh – truyền hình (trong mã ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình)

Đại học

 

IV – GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

1. GIỚI THIỆU

Khoa Công nghệ Điện ảnh Truyền hình – tiền thân là Trường Điện ảnh Việt Nam được thành lập ngày 31/10/1959. Ngày 30/3/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 1337/QĐ/BGDĐT ban hành chương trình đào tạo đại học và cho phép trường được tuyển sinh đào tạo 02 ngành: Công nghệ điện ảnh – truyền hình và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Từ năm 2005 đến năm 2012, Khoa liên tục tuyển sinh trình độ đại học chính quy của 2 ngành trên. Ngoài ra, từ năm 2010, Khoa còn tuyển bổ sung hệ thống cao đẳng ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình.

Bắt đầu từ năm 2013, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành điện ảnh – truyền hình, Khoa đào tạo theo 2 chuyên ngành là Công nghệ điện ảnh và Âm thanh điện ảnh – truyền hình thuộc ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình hình.

Chuyên ngành Công nghệ phim Thúc đẩy đào tạo sinh viên thành những kỹ sư chuyên ngành Công nghệ phim. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ xây dựng phim kết hợp với kiến ​​thức cơ bản về công nghệ kỹ thuật điện ảnh để chắc chắn công việc xây dựng phim điện ảnh – truyền hình tại các hãng phim , đài truyền hình, các công ty truyền hình đa phương tiện.

Chuyên ngành Âm thanh điện ảnh – truyền hình Mục tiêu đào tạo sinh viên thành những kỹ sư chuyên ngành Âm thanh điện ảnh – truyền hình. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ âm thanh điện ảnh – truyền hình kết hợp với kiến ​​thức cơ bản về công nghệ âm thanh điện ảnh để tiếp nhận các công việc thuộc lĩnh vực làm âm thanh trong phim, trong các tác phẩm điện ảnh – truyền hình tại các hãng phim, các đài truyền hình, các công ty truyền hình đa phương tiện.

Được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Giám hiệu nhà trường, trong nhiều năm qua, Khoa Công nghệ Điện ảnh Truyền hình đã được đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm kinh nghiệm, phòng thực hành, thuộc các lĩnh vực: kỹ thuật điện tử; thiết bị chiếu phim nhựa; video video device; video set device; sound device set; hòa âm, đáp ứng nhu cầu đào tạo với số lượng 200 sinh viên / năm / các khóa học. Các phòng học được xây dựng mới, đảm bảo đúng tiêu chuẩn của Bộ.

Sự nghiệp phát triển đào tạo của Khoa được gắn liền và đồng hành với ngành điện ảnh – truyền hình Việt Nam. Khoa Công nghệ Điện ảnh Truyền hình là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Nhiều thế hệ sinh viên của trường, của khoa trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành điện ảnh – truyền hình ngày nay.

 

2. CHỨC NĂNG

– Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tạo biểu hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

 

3. NHIỆM VỤ

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa, tham gia hội đồng tuyển dụng chuyên môn đối với giảng viên khi có nhu cầu tuyển dụng. Đề xuất nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, người lao động và người học;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động thuộc Khoa;

– Quản lý toàn diện viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội hội nhập quốc tế;

– Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thông báo đào tạo theo đúng quy định. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhau trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp Khoa, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên;

– Theo dõi, quản lý nề nếp giảng dạy, học tập của giảng viên, HSSV trên giảng đường, hoạt động của giảng viên chủ nhiệm lớp, hoạt động sinh hoạt của các lớp. Duy trì sinh hoạt, kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm của các lớp trong Khoa;

– Quản lý kết quả học tập: điểm, bài thi các môn học, bài tốt nghiệp của các lớp. Công khai điểm thi, điểm chuyên cần của HSSV thuộc Khoa;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xét khen thưởng, kỉ luật và các chế độ chính sách đối với HSSV đúng quy định và đúng kế hoạch;

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ;

– Đề xuất các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cần biên soạn và chọn người tham gia biên soạn. Tổ chức biên soạn, quản lý chương trình, giáo trình, đề cương môn học, đề cương bài giảng;

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

– Tổ chức các lớp rút ngắn về nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo đúng quy định;

– Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

– Quản lý, tổ chức khai thác hiệu quả, đúng quy định cơ sở vật chất trong phạm vi của Khoa;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong Khoa;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.