Giới thiệu về Khoa Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình

 

GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

 

I – ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

Địa chỉ

: Phòng A2.605, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

 

  Khu Văn hoá nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại

: 04.3764.8631

Email

: cndath@skda.edu.vn

                       

II – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh
1 Hoàng Thị Thu Thủy Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Phó trưởng khoa, Giảng viên
2 Trần Nguyên Anh Thạc sĩ Quản lý kinh tế – kỹ thuật Phó trưởng khoa, Giảng viên
3 Nguyễn Đình Nin Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
4 Nguyễn Hữu Mỹ Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
5 Nguyễn Đình Huy Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
6 Hoàng Khanh Thạc sĩ Giáo dục học Giảng viên
7 Dương Minh Hiếu Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Giảng viên
8 Lê Khắc Tuấn Kỹ sư điện tử – viễn thông Giảng viên
9 Nguyễn Thị Chang Thạc sĩ Sư phạm kỹ thuật Giảng viên

 

III – CÁC NGÀNH / CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Chuyên ngành Công nghệ dựng phim (trong mã ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình)

Đại học

2. Chuyên ngành Âm thanh điện ảnh – truyền hình (trong mã ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình)

Đại học

 

IV – GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH

1. GIỚI THIỆU

Khoa Công nghệ Điện ảnh Truyền hình – tiền thân là Trường Điện ảnh Việt Nam được thành lập vào ngày 31/10/1959. Ngày 30/3/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 1337/QĐ/BGDĐT ban hành chương trình đào tạo đại học và cho phép trường được tuyển sinh đào tạo 02 ngành: Công nghệ điện ảnh – truyền hình và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Từ năm 2005 đến 2012, Khoa liên tục tuyển sinh trình độ đại học chính quy của 2 ngành trên. Ngoài ra, từ năm 2010, Khoa còn tuyển thêm hệ cao đẳng ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình.

Bắt đầu từ năm 2013, để đáp ứng theo nhu cầu thực tiễn của ngành điện ảnh – truyền hình, Khoa đào tạo theo 2 chuyên ngành là Công nghệ dựng phim và Âm thanh điện ảnh- truyền hình thuộc ngành Công nghệ điện ảnh – truyền hình.

Chuyên ngành Công nghệ dựng phim nhằm đào tạo sinh viên thành những kỹ sư chuyên ngành công nghệ dựng phim. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ dựng phim kết hợp với kiến thức cơ bản về nghệ thuật điện ảnh để đảm nhận các công việc về dựng phim điện ảnh – truyền hình tại các hãng phim, các đài truyền hình, các công ty truyền thông đa phương tiện.

Chuyên ngành Âm thanh điện ảnh – truyền hình nhằm đào tạo sinh viên thành những kỹ sư chuyên ngành âm thanh điện ảnh – truyền hình. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ âm thanh điện ảnh – truyền hình kết hợp với kiến thức cơ bản về nghệ thuật điện ảnh để đảm nhận các công việc thuộc lĩnh vực làm âm thanh trong phim, trong các tác phẩm điện ảnh – truyền hình tại các hãng phim, các đài truyền hình, các công ty truyền thông đa phương tiện.

Được sự quan tâm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Ban Giám hiệu nhà trường, trong nhiều năm qua, Khoa Khoa Công nghệ Điện ảnh Truyền hình đã được đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thuộc các lĩnh vực: kỹ thuật điện tử; thiết bị chiếu phim nhựa; thiết bị chiếu phim video; thiết bị dựng phim video; thiết bị dựng âm thanh; hòa âm, đáp ứng nhu cầu đào tạo với số lượng 200 sinh viên / năm / các khoá học. Các phòng học được xây dựng mới, đảm bảo đúng quy chuẩn của Bộ.

Sự nghiệp phát triển đào tạo của Khoa được gắn liền và đồng hành với ngành điện ảnh – truyền hình Việt Nam. Khoa Công nghệ Điện ảnh Truyền hình là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Nhiều thế hệ sinh viên của trường, của khoa đã trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành điện ảnh – truyền hình ngày nay.

 

2. CHỨC NĂNG

– Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và sáng tác biểu diễn theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

 

3. NHIỆM VỤ

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa, tham gia hội đồng tuyển chuyên môn đối với giảng viên khi có nhu cầu tuyển dụng. Đề xuất nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, người lao động và người học;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động thuộc Khoa;

– Quản lý toàn diện viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhậpquốc tế;

– Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức thông báo đào tạo theo đúng quy định. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học cấp Khoa, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên;

– Theo dõi, quản lý nề nếp giảng dạy, học tập của giảng viên, HSSV trên giảng đường, hoạt động của giảng viên chủ nhiệm lớp, hoạt động sinh hoạt của các lớp. Duy trì sinh hoạt, kiểm điểm cuối học kỳ, cuối năm của các lớp trong Khoa;

– Quản lý kết quả học tập: điểm, bài thi các môn học, bài tốt nghiệp của các lớp. Công khai điểm thi, điểm chuyên cần của HSSV thuộc Khoa;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xét khen thưởng, kỉ luật và các chế độ chính sách đối với HSSV đúng quy định và đúng kế hoạch;

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ;

– Đề xuất các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cần biên soạn và chọn người tham gia biên soạn. Tổ chức biên soạn, quản lý chương trình, giáo trình, đề cương môn học, đề cương bài giảng;

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

– Tổ chức các lớp ngắn hạn về nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội theo đúng quy định;

– Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

– Quản lý, tổ chức khai thác hiệu quả, đúng quy định cơ sở vật chất trong phạm vi của Khoa;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong Khoa;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.