TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Nguyễn Công Tú Thạc sĩ Quản lý KHCN Giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên 2. Nguyễn Xuân Khánh Thạc sĩ NTSK Phó giám đốc TT Thực hành […]
Xem Thêm