TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Giảng viên Trường INSAS: Aurelien Jean J. Bodinaux giảng dạy cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa…
Được sự đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2030/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8/2022, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp Giảng viên Học viện Nghệ thuật biểu diễn Quốc gia Bỉ (INSAS): Aurelien Jean J. Bodinaux sang giảng dạy Nghiệp vụ Sản xuất […]
Xem Thêm