TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Buổi Bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 2021 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh…
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau đại học đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho 02 nghiên cứu sinh khóa 3: Phạm Hoàng Mai và Ngô Đặng Trà My vào ngày 16 […]
Xem Thêm