TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Vũ đoàn Artemis Danza, Italia giảng dạy, giao lưu với sinh viên Khoa Múa, Trường Đại học Sân…
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2033/QĐ-BVHTTDL ngày 26/8/2022; qua giới thiệu của Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón Vũ đoàn Artemis Danza, Italia sang giảng dạy, giao lưu với sinh […]
Xem Thêm