TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Thông báo mở lớp Giới thiệu & Giải đáp thắc mắc tuyển sinh Điện ảnh – Truyền hình…
Khoa nghệ thuật Điện ảnh và Khoa Truyền hình – Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội thông báo mở lớp “Giới thiệu & Giải đáp thắc mắc tuyển sinh Điện ảnh – Truyền hình” các chuyên ngành: – Đạo diễn Điện ảnh, Quay phim Điện ảnh và Biên kịch Điện ảnh. – Đạo […]
Xem Thêm