TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên…
4
Thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc khám sức khỏe để hoàn thiện thủ tục nhập học và là một trong những căn cứ làm cơ sở công nhận sinh viên chính thức của Trường; Ban Giám hiệu Trường Đại học Sân khấu – Điện […]
Xem Thêm