TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chi bộ Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề:…
   Sáng ngày 25/5/2023, tại Phòng họp A1.102, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà trường, Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh, sinh viên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm […]
Xem Thêm