TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đoàn công tác Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong thăm và làm việc với Lãnh đạo…
Qua giới thiệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn công tác 07 người của Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong đã sang thăm và làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường vào ngày 15/5/2023. Thành phần đoàn công tác Học viện Nghệ thuật biểu diễn Hong Kong gồm […]
Xem Thêm
SKDA Admin
01/01/2016

Biên đạo múa

SKDA Admin
01/01/2016

Huấn luyện múa