TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hội đồng nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học và giáo trình cấp cơ sở năm…
Thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, Viện Sân khấu – Điện ảnh đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học và giáo trình cấp cơ sở năm 2022; trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2022 đến đầu tháng […]
Xem Thêm