Hội đồng nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học và giáo trình cấp cơ sở năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, Viện Sân khấu – Điện ảnh đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học và giáo trình cấp cơ sở năm 2022; trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11/2022 đến đầu tháng 12/2022.

Tổng cộng đã có 27 công trình, giáo trình được nghiệm thu với kết quả:

– 19 đề tài đạt loại A;

– 04 đề tài đạt loại B;

– 04 đề tài đạt loại C.

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

Bài và ảnh: Viện Sân khấu – Điện ảnh