Hội đồng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội họp tổng kết hoạt động năm 2022

Ngày 16/12/2022, Hội đồng Trường Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã họp tổng kết hoạt động năm 2022. Chủ trì buổi họp, Chủ tịch Hội đồng Trường: TS. Phạm Trí Thành đã báo cáo tổng kết hoạt động của HĐT năm 2022 với những nội dung chính như: Hội đồng Trường thực hiện đầy đủ các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐT (thông qua và ban hành các Quy chế, Nghị quyết của Nhà trường; tham gia giám sát các hoạt động thông qua Ban giám sát trực thuộc HĐT; tham gia các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục – Đào tạo; Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội tổ chức…).

Các thành viên Hội đồng Trường cũng nhất trí đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2023:

– Hướng tới việc xây dựng cơ chế Tự chủ trên tinh thần đảm bảo tính đặc thù của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

– Xây dựng các mô hình hoạt động liên kết với các doanh nghiệp để phục vụ công tác tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và khẳng định thương hiệu của Nhà trường.

– Tham mưu với lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành để tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy định về tiêu chuẩn giảng viên đại học để phù hợp với thực tế tại các trường đào tạo nghệ thuật, đào tạo chuyên sâu đặc thù.

Một số hình ảnh trong cuộc Họp Hội đồng Trường:

TS. Phạm Trí Thành – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu
Toàn cảnh cuộc Họp Hội đồng Trường

Bài và ảnh: Hội đồng Trường