TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hội đồng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội họp tổng kết hoạt động năm…
Ngày 16/12/2022, Hội đồng Trường Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã họp tổng kết hoạt động năm 2022. Chủ trì buổi họp, Chủ tịch Hội đồng Trường: TS. Phạm Trí Thành đã báo cáo tổng kết hoạt động của HĐT năm 2022 với những nội dung chính như: Hội đồng […]
Xem Thêm