TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Các hoạt động của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội chào mừng kỷ niệm…
Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành đoàn Hà Nội; sự đồng ý, cho phép, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, căn cứ vào chương trình hoạt động của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sân […]
Xem Thêm