TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Lý luận, lịch sử và Phê bình Điện ảnh – Truyền hình
Tên ngành đào tạo : Lý luận, lịch sử và Phê bình Điện ảnh – Truyền hình Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Film and television theory and criticism Mã ngành : 52210231 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức đào tạo : Chính quy   LÝ LUẬN, LỊCH SỬ VÀ PHÊ BÌNH […]
Xem Thêm