TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Giảng viên Trường INSAS giảng dạy cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh
Được sự đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1133/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2022, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp GS. Julie Freres và GS. Vivianne Perelmuter – Giảng viên Học viện Nghệ thuật biểu diễn Quốc gia Bỉ (INSAS) sang giảng dạy […]
Xem Thêm