Giảng viên Trường INSAS giảng dạy cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh

Được sự đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1133/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2022, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp GS. Julie Freres và GS. Vivianne Perelmuter – Giảng viên Học viện Nghệ thuật biểu diễn Quốc gia Bỉ (INSAS) sang giảng dạy Nghiệp vụ Sản xuất 1 và 2 cho sinh viên lớp Sản xuất phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2022.

Đây là các học phần nằm trong Chương trình đào tạo chuyên ngành Sản xuất phim do Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Trường INSAS phối hợp thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles giai đoạn 2019 – 2021.

Một số hình ảnh trong thời gian hai giảng viên INSAS giảng dạy tại Trường:

GS. Julie Freres và GS. Vivianne Perelmuter lên lớp giảng dạy
Hai giảng viên INSAS trao đổi, thảo luận
Sinh viên chuẩn bị cho lớp học

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Lê Khánh Hiệp