TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự trực tuyến Hội nghị đào tạo…
Theo kế hoạch của ATEC (Trung tâm đào tạo Sân khấu Châu Á), Hội nghị đào tạo Sân khấu Thế giới lần thứ IV và Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu Châu Á lần thứ VI sẽ được tổ chức từ ngày 18/5/2021 đến ngày 23/5/2021. Do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng vô […]
Xem Thêm