TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự trực tuyến Sự kiện của ATEC…
      Theo kế hoạch của ATEC (Trung tâm đào tạo Sân khấu Châu Á), sự kiện của ATEC năm 2023 được tổ chức trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 21/6 đến ngày 09/7/2023 với chủ đề ‘Sân khấu Ứng dụng trong nước: Hiện trạng và Hiệu quả’ (Applied Theatre in Our […]
Xem Thêm