TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆNẢNH HÀ…
Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa trên thế giới hiện nay, những hoạt động đổi mới phương pháp giáo dục, học tập các mô hình đào tạo tiên tiến của các nước phát triển là một vấn đề rất quan trọng. Nhiều năm nay, chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc tế […]
Xem Thêm