Đạo diễn Mỹ: Leo Chiang trao đổi, giao lưu với sinh viên Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Truyền hình

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2746/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2022; qua giới thiệu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp đạo diễn người Mỹ: Leo Chiang tới trao đổi, giao lưu với sinh viên Khoa Nghệ thuật Điện ảnh và Khoa Truyền hình.

Buổi trao đổi, giao lưu cũng có sự tham dự của Bà Genevieve Judson Jourdain – Quyền Tùy viên Văn hóa, Bà Nguyễn Mỹ Ngọc – Trợ lý Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đạo diễn Leo Chiang đã trao đổi với sinh viên nội dung “Nghệ thuật kể chuyện trong phim tài liệu, cách chọn đề tài và phát triển câu chuyện”.

Một số hình ảnh trong thời gian đạo diễn Leo Chiang trao đổi, giao lưu:

Đạo diễn Leo Chiang (bên phải) trao đổi với sinh viên
Toàn cảnh buổi trao đổi, giao lưu
Sinh viên giao lưu với đạo diễn
Bà Genevieve Judson Jourdain phát biểu

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh