TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đoàn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Hội nghị toàn thể Asea-Uninet…
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 89/QĐ-BVHTTDL ngày 15/1/2024, đoàn công tác của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội gồm có: Bà Nguyễn Thị Hồng Hiền – Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế […]
Xem Thêm