TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đại hội Công đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội lần thứ XV, nhiệm…
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành và Kế hoạch số 02/KH-CĐ ngày 18/1/2022 của Công đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hòa chung khí thế thi […]
Xem Thêm