TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 2022 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh…
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau đại học đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Ngọc Thắng vào ngày 30/9/2022. Đề tài nghiên cứu: Nghệ thuật hình thể […]
Xem Thêm