Đoàn Thanh niên

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2017-2019

1. Đ/c Lê Thị Ly Như – Bí thư Đoàn trường
2. Đ/c Vũ Phương Linh – Phó Bí thư Đoàn trường
3. Đ/c Nguyễn Quốc Phương – Phó Bí thư Đoàn trường
4. Đ/c Phạm Thành Nghiệp – Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ
6. Đ/c Trần Thị Hạnh – Ủy viên Ban Chấp hành
7. Đ/c Phạm Thị Hồng Ngân – Ủy viên Ban Chấp hành
8. Đ/c Lê Thu Hường – Ủy viên Ban Chấp hành
9. Đ/c Đặng Khánh Huyền – Ủy viên Ban Chấp hành
10. Đ/c Trần Thị Hoài  – Ủy viên Ban Chấp hành – ( Đội trưởng TNTN-BTLC khoa TH)
11. Đ/c Ngô Văn Nhung – Ủy viên Ban Chấp hành – (BTLC khoa NA)
12. Đ/c Lê Thanh Tú – Ủy viên Ban Chấp hành – (BTLC khoa AT-AS)
13. Đ/c Nguyễn Phạm Thanh Tùng – Ủy viên Ban Chấp hành – (BTLC khoa CN-ĐATH)
14. Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành – (BTLC khoa SK)
15. Đ/c Trương Phương Anh – Ủy viên Ban Chấp hành – (BTLC khoa MT)
16. Đ/c Phạm Minh Trang – Ủy viên Ban Chấp hành – (BTLC khoa Múa)
17. Đ/c Tạ Công Phùng – Ủy viên Ban Chấp hành – (BTLC khoa KHDT)

CÁC CHI ĐOÀN, LIÊN CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC
1. Chi đoàn Cán bộ
2. Liên chi đoàn Nghệ thuật điện ảnh
3. Liên chi đoàn Truyền hình
4. Liên chi đoàn Nhiếp ảnh
5. Liên chi đoàn Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh và truyền hình
6. Liên chi đoàn Thiết kế mỹ thuật
7. Liên chi đoàn Sân khấu
8. Liên chi đoàn Kịch hát dân tộc
9. Liên chi đoàn Múa