TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Sáng 11/6/2024, tại trường bắn Mê Linh – Vĩnh Phúc, Ban chỉ huy Quân sự quận Cầu Giấy…
Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thao, hội thi dân quân tự vệ; thực hiện kế hoạch quân sự, quốc […]
Xem Thêm