TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
   TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh    1. Trịnh Thúy Hương TS lịch sử (chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam) Trưởng phòng, giảng viên    2. Nguyễn Thị Vinh ĐH  kinh tế quốc dân Chuyên viên    3. Lê Thị Thu Hà Cử nhân Hành […]
Xem Thêm