TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
  I – DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC    TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh    1 Trịnh Thúy Hương Tiến sĩ lịch sử Đảng (chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam) Trưởng phòng, Giảng viên […]
Xem Thêm