Đoàn cán bộ, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tham dự Diễn đàn Quốc tế lần thứ XI tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.