Đoàn cán bộ, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tham dự Diễn đàn Quốc tế lần thứ XI tại Bắc Kinh, Trung Quốc