TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Liên hoan phim các trường Điện ảnh Quốc tế Huy Belgium
Liên hoan phim các trường Điện ảnh Quốc tế  (Huy Belgium) mong muốn là cầu nối giữa sinh viên các trường Điện ảnh trên thế giới. Các quy định của LHP các trường Điện ảnh quốc tế 2012: – LHP các trường Điện ảnh quốc tế 2012 (FIDEC) lần thứ 12 sẽ diễn ra từ […]
Xem Thêm