TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Liên hoan phim Anh năm 2012 tại Việt Nam
Thông tin chi tiết xem tại: http://britishcouncilvietnam.cmail3.com/t/ViewEmail/y/DA39DA93EC1CD5C2/A9EBA158C40837794AB3169DA1FD82E9 Liên hoan phim Anh 2012 được Hội đồng Anh tổ chức từ ngày 29.08 đến 11.09 sắp tới tại năm thành phố lớn của Việt Nam với nhiều bộ phim nổi tiếng của Anh qua các thời kỳ từ những năm 1960s cho đến 2010. ‘London vẫy gọi’ […]
Xem Thêm