Tin hợp tác Quốc tế tháng 4/2011

Từ ngày 3/4 đến 23/4/2011, chuyên gia Bỉ – Rob Rombout đã tới Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để giảng dạy về phim tài liệu cho sinh viên các khoa Điện ảnh và Truyền hình.

2

Từ ngày 24/4 đến ngày 15/5/2011, bà Natalia Tapkova, chuyên gia người Nga đã tới Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để giảng dạy về dựng phim cho sinh viên lớp Đạo diễn và Quay phim K29 của khoa Điện ảnh.