Tin hợp tác Quốc tế tháng 5/2011

Từ ngày 18/5 đến 22/5/2011, được sự đồng ý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã cử đoàn đại biểu gồm 4 cán bộ tham dự Diễn đàn Sân khấu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Tổ chức hợp tác đào tạo Sân khấu Châu Á – Thái Bình Dương (ATEC) tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Với chủ đề Những vấn đề về ngôn ngữ văn học Kịch, diễn đàn không chỉ cung cấp thông tin về kinh nghiệm đào tạo, tình hình giáo dục và nghiên cứu văn học Kịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mà còn là dịp để các trường nghệ thuật Sân khấu trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong đào tạo.