Tin hợp tác Quốc tế tháng 3/2011

Từ ngày 20/2 đến 5/3/2011, chuyên gia Trung Quốc là GS. Jang Ruoyo đã tới Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để giảng dạy cho sinh viên các lớp đạo diễn sân khấu của khoa Sân khấu.

Từ ngày 24/2 đến ngày 6/3/2011, chuyên gia Bỉ là GS. Gastinel Thomas đã tới Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để giảng dạy về âm thanh cho sinh viên các khoa Điện ảnh, Truyền hình, Kinh tế kỹ thuật điện ảnh.

Từ ngày 28/2 đến 11/3/2011, GS. GS Hans Peter Rodenberg – Giảng viên Học viện Truyền thông và Báo chí thuộc Đại học Tổng hợp Hamburg (CHLB Đức) đã tới Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để giảng dạy cho sinh viên K28 của khoa Truyền hình.

Trong hai ngày 20 và 21/3/2011, ông Tim Brice, kỹ sư âm thanh (Vương quốc Anh) đã tới Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội để giảng dạy, trao đổi về vấn đề âm thanh và thu thanh nhạc cổ điển cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Kinh tế kỹ thuật Điện ảnh và Trung tâm kỹ thuật Âm thanh – Ánh sáng Sân khấu.