Lời mời tham dự Lễ kỷ niệm LHP SKENA UP lần thứ 10

Lễ kỷ niệm Liên hoan phim SKENA UP lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Prishtina, Kosovo từ mùng 3-9 tháng 12/2012.

Thời hạn đăng ký: 15/09.

Liên hệ: www.skenaup.com

Tất cả các sinh viên chuyên ngành Điện ảnh trên thế giới đều có thể tham dự sự kiện này.

Lễ kỷ niệm LHP lần này sẽ hội tụ hơn 2000 nhà làm phim bao gồm cả các nhân vật gạo cội đến từ lĩnh vực Sân khấu và Điện ảnh của Kosova và thế giới.

Hơn 100 bộ phim và vở diễn của hơn 50 trường Nghệ thuật được lựa chọn vào LHP mỗi năm.

Chương trình nghị sự: Bao gồm các cuộc hội thảo, thảo luận về Điện ảnh và Sân khấu.

SKENA UP Festival là một thành viên của tổ chức Trao đổi Các nhà làm phim trẻ Quốc tế – một hệ thống LHP sinh viên của châu Âu.

Lễ kỷ niệm sẽ bao gồm nhiều chương trình đặc biệt với sự hiện diện của một số khách mời quan trọng.

LHP SKENA UP Festival được thành lập bởi một nhóm các nhà làm phim trẻ năm 2003.

Để biểt thêm thông tin chi tiết xin tham khảo tại trang web: www.skenaup.com

_______

Address:

SKENA UP Festival

P.O. BOX 39

10000 Prishtina

Kosovo