TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Các nghệ sĩ đến từ Vũ đoàn Battery (New York, Hoa Kỳ) giảng dạy cho sinh viên Trường…
Tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở rộng giao lưu, phát triển hợp tác quốc tế, thiết lập mối quan hệ hợp tác về đào tạo, qua trao đổi giữa Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Đại sứ quán […]
Xem Thêm