TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sản xuất phim tại Trường Đại học Sân khấu…
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ sản xuất phim cho những người làm phim và sinh viên điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam đã mời và phối hợp với Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đón chuyên gia Đức: GS Klaus Keil sang hướng dẫn lớp nâng […]
Xem Thêm