Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sản xuất phim tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ sản xuất phim cho những người làm phim và sinh viên điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam đã mời và phối hợp với Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đón chuyên gia Đức: GS Klaus Keil sang hướng dẫn lớp nâng cao nghiệp vụ sản xuất phim cho sinh viên Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Khoa Truyền hình và Khoa Kinh tế Kỹ thuật Điện ảnh của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trong 02 ngày 15-16/4/2014.

2

GS. Klaus Keil thuyết trình và hướng dẫn sinh viên về nghiệp vụ sản xuất phim

GS. Klaus Keil đã từng giảng dạy chuyên ngành sản xuất phim tại Trường Đại học Điện ảnh Munchen, Trường Đại học Điện ảnh và Vô tuyến truyền hình Postdam Babelsberg. Ông còn là thành viên của Ban lãnh đạo Học viện Đào tạo cao học điện ảnh Pommer.

Lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sản xuất phim do GS Klaus Keil trực tiếp giảng dạy tại Nhà hát Thể nghiệm A3, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Thời gian học: Buổi sáng từ 8h30 – 11h30; Buổi chiều từ 13h30 – 16h30.

Nguyễn Hồng Sơn