TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Liên hoan phim các…
Được sự đồng ý cùa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 3867/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2018, PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tham dự Liên hoan phim các trường Châu Á (AUFF) năm 2018 tại Đại học Truyền thông […]
Xem Thêm