TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đoàn cán bộ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc thăm và gặp gỡ lãnh đạo Trường…
Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp đoàn cán bộ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc sang thăm và gặp gỡ lãnh đạo Trường vào ngày 20/9/2018.  Đoàn khách Trung Quốc bao […]
Xem Thêm