TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Cộng hòa Áo giảng dạy cho…
Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 490/QĐ-BVHTTDL ngày 26/02/2018, GS. Beverly Blankenship – giảng viên Viện Tiếng nói – Âm nhạc Sân khấu và GS. Anna Mag.art. Krassnigg – giảng viên Viện Kịch nghệ – Đạo diễn Sân khấu thuộc Đại học Âm nhạc […]
Xem Thêm