Giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Cộng hòa Áo giảng dạy cho sinh viên khoa Sân khấu

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 490/QĐ-BVHTTDL ngày 26/02/2018, GS. Beverly Blankenship – giảng viên Viện Tiếng nói – Âm nhạc Sân khấu và GS. Anna Mag.art. Krassnigg – giảng viên Viện Kịch nghệ – Đạo diễn Sân khấu thuộc Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Cộng hòa Áo đã sang giảng dạy cho sinh viên khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Từ ngày 26/3 đến ngày 06/4/2018, GS. Beverly Blankenship đã hướng dẫn sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K34 Hồi 1 trong vở kịch “Romeo và Juliet” của Đại văn hào Anh – William Shakespeare.

Từ ngày 09/4 đến ngày 20/4/2018, GS. Anna Mag.art. Krassnigg hướng dẫn sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K35A Hồi 2 và 3 trong vở kịch “Romeo và Juliet”.  GS. Anna Mag.art. Krassnigg đã lựa chọn 02 sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K34 và 07 sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K35A để dàn dựng bài báo cáo khóa học đối với một số trích đoạn trong Hồi 2 và 3 của vở kịch.

Ngày 20/4/2018, GS. Anna Mag.art. Krassnigg và 09 sinh viên đã báo cáo khóa học trình bày trước Ban giám hiệu, lãnh đạo khoa, giảng viên và sinh viên khoa Sân khấu. Buổi báo cáo còn có sự tham dự của Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Áo và Tổ chức ASEA-UNINET tại Việt Nam.

Một số hình ảnh trong đợt giảng dạy của 02 chuyên gia Áo:

1

2

GS. Beverly Blankenship hướng dẫn sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K34

3

4

GS. Anna Mag.art. Krassnigg hướng dẫn sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K35A

5

6

Buổi báo cáo khóa học của sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K34 và K35A

7

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng (thứ hai từ bên phải qua), GS. Anna Mag.art Krassnigg, các đại biểu và sinh viên tham dự buổi báo cáo

 

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Vũ Minh Hiếu