Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức xem phim chuyên đề Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi phát biểu tại buổi chiếu phim chuyên đề

Ngày 09/5/2018, tại phòng chiếu phim tầng 3 nhà D, Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức buổi chiếu phim chuyên đề theo Kế hoạch số 13/KH-SKĐAHN ngày 07/5/2018 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi chiếu phim chuyên đề, toàn bộ đảng viên và lãnh đạo các đơn vị đã xem phim tài liệu: “Bác Hồ là tấm gương đạo đức sáng ngời” (Kênh truyền hình VTC1 sản xuất) và phim truyện điện ảnh “Nhìn ra biển cả” (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đây là hai bộ phim đã nêu bật lên được phẩm chất đạo đức sáng ngời cũng như những tư tưởng tiến bộ, đúng đắn của chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống và trong giáo dục.

Khai mạc buổi chuyên đề, đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã phát động phong trào “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” áp dụng trong sáng tác nghệ thuật, trong công tác quản lý và giảng dạy, đồng thời gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt trong toàn trường.

Sau buổi xem phim chuyên đề, các đảng viên tự sinh hoạt tại các chi bộ, sử dụng tài liệu nghiên cứu, học tập là cuốn “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thảo luận và viết bài thu hoạch.

                                                                          Bài: Phan Thúy Diệu

                                                                         Ảnh: Lê Anh Tuấn