Giảng viên Trường INSAS, Vương Quốc Bỉ: GS. Robert Rombout hướng dẫn sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình chất lượng cao quay bài tập tiền tốt nghiệp tại Nam Định

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 425/QĐ-BVHTTDL ngày 12/02/2018, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác đào với Trường INSAS, Vương Quốc Bỉ trong khuôn khổ Hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie Bruxelles, do Phái đoàn Wallonie Bruxelles, Vương Quốc Bỉ tài trợ.

Trong học phần đầu tiên của Học kỳ II năm học 2017 – 2018 này, Trường INSAS đã cử chuyên gia: GS. Robert Rombout sang giảng dạy cho sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình chất lượng cao, khoa Nghệ thuật Điện ảnh từ ngày 21/3 đến ngày 07/4/2018.

Theo kế hoạch đào tạo thống nhất giữa hai trường, GS. Robert Rombout đã hướng dẫn sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình chất lượng cao quay bài tập tiền tốt nghiệp tại Nam Định từ ngày 23 đến ngày 29/3/2018.

Một số hình ảnh trong thời gian GS. Robert Rombout hướng dẫn sinh viên của Trường:

1

2

4

5

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

nh: Tổng hợp