THÔNG BÁO Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

TB2018-1 TB2018-2 TB2018-3 TB2018-4

TB_2018-01 TB_2018-02

 

LichThi

 

Hướng dẫn thi chụp ảnh kỹ thuật số 1-page0001

Hướng dẫn thi chụp ảnh kỹ thuật số 1-page0002

Tải 2 mẫu phiếu trong hồ sơ đăng ký dự thi tại đây: Phiếu số 1, Phiếu số 2