Chuyên gia Trung Quốc: PGS Huang Yan Bing giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật Hóa trang-Khoa Thiết kế Mỹ thuật