Buổi báo cáo khóa học của lớp Nghệ thuật hóa trang K38, Thiết kế trang phục K38 – Khoa Thiết kế mỹ thuật do chuyên gia Trung Quốc:PGS Huang Yan Bing giảng dạy