TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


HÌNH CÓ TIẾNG
HÌNH CÓ TIẾNG L.N. NEKHOROSHEV*   Tóm tắt: Hình có tiếng là một đặc phẩm của điện ảnh. Tiếng (âm thanh) trong điện ảnh có ba loại: lời nói, tiếng động, âm nhạc. Với lời nói, có ba hình thức lời nói trong điện ảnh: lời nói trong khuôn hình, lời nói ngoài khuôn hình […]
Xem Thêm