Chuyên gia Nga giảng dạy khóa học về Quay phim tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Tiếp tục thực hiện dự án “Hỗ trợ công tác giảng dạy vì mục tiêu phát triển sự nghiệp đào tạo”, chuyên gia Nga GS Sachkov Viacheslav – chuyên ngành Quay phim điện ảnh, Trường Điện ảnh Quốc gia Liên Bang Nga (VGIK) sẽ sang giảng dạy cho sinh viên lớp Quay phim điện ảnh K32, Khoa Nghệ thuật điện ảnh của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Khóa học kéo dài từ 19/4 đến 11/5/2014.

1
3

GS Sachkov Viacheslav chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và sinh viên

Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Nguyễn Hồng Sơn