Chuyên gia Australia: GS. Ian Frederick McGrath sang giảng dạy cho sinh viên Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng, phát triển hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, qua trao đổi, GS. Ian Frederick McGrath – nguyên giảng viên Viện Kịch nghệ Quốc gia và Đại học Wollongong (Australia) đã sang giảng dạy về âm thanh, ánh sáng cho sinh viên lớp Đạo diễn Âm thanh, Ánh sáng K32 (Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng) của Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Khóa học kéo dài từ 18/10 –  31/10/2015.

Một số hình ảnh GS. Ian Frederick McGrath trong các buổi học:
2

3

4

Nguyễn Hồng Sơn – Cao Mạnh Tiến