Chuyên gia Nga giảng dạy về quay phim cho sinh viên Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Tiếp tục thực hiện dự án “Hỗ trợ công tác giảng dạy vì mục tiêu phát triển sự nghiệp đào tạo”, chuyên gia Nga: GS. Sachkov Viacheslav (chuyên ngành Quay phim Điện ảnh) thuộc Trường Điện ảnh Quốc gia Liên Bang Nga (VGIK) đã sang giảng dạy cho sinh viên lớp Quay phim Điện ảnh K34 (khoa Nghệ thuật Điện ảnh) của Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội từ 22/11 đến 12/12/2015.

Một số hình ảnh của GS. Sachkov Viacheslav tại lớp học:

1

2

3

5

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến