Chuyên gia Singapore sang giảng dạy cho nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Sân khấu

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới, qua trao đổi, GS. Chua Soo Pong – cố vấn cao cấp Đại học SIM, Giám đốc sáng lập Viện Kịch hát Trung Quốc, Singapore đã sang giảng dạy về Nghệ thuật Sân khấu châu Á cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Sân khấu từ ngày 11 đến 18/12/2015. Bên cạnh đó, GS. Chua Soo Pong cũng tham gia trao đổi thảo luận với Ban Giám hiệu nhà trường và các khoa, phòng chức năng về khả năng hợp tác đào tạo trong thời gian tới.

            Cũng nhân chuyến công tác này, GS. Chua Soo Pong đã tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội (ngày 17/12/2015).

            Một số hình ảnh của GS. Chua Soo Pong tại lớp học:

Sing02

Sing03

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến